Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

V minulých dnech proběhla u všech 21 zaregistrovaných projektů v rámci 8. výzvy MAS administrativní kontrolakontrola přijatelnosti.

Po administrativní kontrole byl vyřazen jeden projekt (Fiche 9 - Obec Zahorčice - Vybavení víceúčelového hřiště). 

Kontrolou přijatelnosti prošly úspěšně všechny projekty.

V současné době probíhá bodování projektů Výběrovou komisí MAS. Výběrová komise by měla zasedat 4. 3. 2013.