Výsledky 8. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve úterý 12. března se konala valná hromada Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s.. Na této valné hromadě byly mimo jiné schváleny vybrané a nevybrané projekty z 8. výzvy MAS.

Doporučeno k výběru bylo celkem 11 projektů z 21 zaregistrovaných.

 

Celková finanční alokace na 8. výzvu činí 5 445 787 Kč.

V pondělí 18. března budou všechny vybrané projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích, tam proběhne jejich následná kontrola. Pokud dopadnou veškeré kontroly prováděné RO SZIF kladně, bude následovat podpis dohody s konečnými žadateli (přibližně v srpnu 2013).


Kompletní výsledky 8. výzvy naleznete zde