Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci 9. výzvy MAS

Ve dnech 24. až 30. dubna 2013 proběhl v kanceláři Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. příjem projektů do 9. výzvy.

Zaregistrováno bylo celkem 20 projektů:

ve Fichi č. 1 - 11 projektů

ve Fichi č. 5 - 3 projekty

ve Fichi č. 8 - 6 projektů

Celková výše požadované dotace ze všech dvaceti zaregistrovaných projektů činí téměř 6 mil. Kč. MAS v této výzvě rozděluje cca. 2,9 mil. Kč.

Nyní bude probíhat administrativní kontrolakontrola přijatelnosti. Poté bude zasedat Výběrová komise a Programový výbor MAS. Definitivní výsledky by měly být známy v první polovině června 2013.


Seznam všech zaregistrovaných projektů naleznete zde