Výsledky 9. výzvy MAS LAG Strakonicko

V pondělí 24. června se konala valná hromada Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s.. Na této valné hromadě byly mimo jiné schváleny vybrané a nevybrané projekty z 9. výzvy MAS.

Doporučeno k výběru bylo celkem 15 projektů z 20 zaregistrovaných.

Celková finanční alokace na 9. výzvu činí 2 888 795 Kč.

Ve čtvrtek 27. června budou všechny vybrané projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích, tam proběhne jejich následná kontrola. Pokud dopadnou veškeré kontroly prováděné RO SZIF kladně, bude následovat podpis dohody s konečnými žadateli (přibližně v říjnu / listopadu 2013).


Kompletní výsledky 9. výzvy naleznete zde


Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.