Virtuální univerzita třetího věku startuje na území MAS LAG Strakonicko

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s. ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájí v říjnu 2013 výuku Virtuální Univerzity třetího věku v několika konzultačních střediscích na území MAS – zatím Cehnice, Katovice, Strakonice.

Počet konzultačních středisek je možné v případě Vašeho zájmu ještě rozšířit.

Bližší informace naleznete zde

Kontaktní osoba - Ing. Iveta Švelchová - tel: 732 512 831