10. výzva MAS LAG Strakonicko vyhlášena

V souladu s pravidly a pokyny SZIF vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 23. ledna svoji 10. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.

Vyhlášena je pouze Fiche č.1 (určena pro zemědělce).

Jedná se o poslední výzvu MAS, alokace je velmi nízká (cca 300 000 Kč - dočerpnání ušetřených finančních prostředků z již zrealizovaných projektů.

Kompletní text výzvy je ke stažení zde

Příloha k výzvě - pravidla výběru projektů ke stažení zde

Do 7. února 2014 poskytujeme bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Dny od 10. února do 12. února 2014 jsou již určeny výhradně pro příjem Žádostí o dotaci !!!

Doporučujeme žadatelům, aby si telefonicky sjednali dobu podání projektu, a tím se vyvarovali zbytečného čekání na administraci při příjmu projektu. Předem ohlášený žadatel bude mít při příjmu přednost.


Materiály k 10. výzvě:


Žádost o dotaci
ke stažení zde (stáhnout do počítace a vyplňovat v něm)

Instruktážní list k vyplnění žádosti o dotaci
ke stažení zde

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
ke stažení zde

Podrobná pravidla pro jednotlivá opatření
ke stažení zde


Fiche 1
- Moderní hodpodaření - budoucnost venkova (Opatření č. I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků)
ke stažení zde

Seminář pro nové žadatele se uskuteční ve středu 29. ledna 2014 od 14,30 v zasedací místnosti MAS (prosíme o nahlášení účasti na lag.strakonicko@seznam.cz)

Další informace včetně vzorů některých povinných příloh jsou k dispozici na www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Osa IV. LEADER → Implementace místní rozvojové strategie → Realizace místní rozvojové strategie