Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci 10. výzvy

Ve dnech 10. až 12. března 2014 proběhl v kanceláři Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. příjem projektů do 10. výzvy.

Vyhlášena byla pouze Fiche č.1 (určena pro zemědělce). Zaregistrováno bylo celkem 7 projektů.

MAS v této výzvě bude rozdělovat cca 300 000 Kč. Výše požadované dotace u zaregistrovaných žádostí je však téměř dvojnásobná.

Nyní bude probíhat administrativní kontrolakontrola přijatelnosti. Poté bude zasedat Výběrová komise a Programový výbor MAS. Závěrečné zasedání Výběrové komise by se mělo konat 26. února 2014. Definitivní výsledky by měly být známy začátkem března 2014.


Seznam všech zaregistrovaných projektů naleznete zde