Aktuální stav projektů z 10. výzvy

V minulých dnech proběhla u všech 7 zaregistrovaných projektů v  rámci 10. výzvy MAS administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.

Administrativní kontrolou prošly všechny projekty bez závad.

Kontrolou přijatelnosti prošly taktéž všechny projekty bez připomínek.

Nyní probíhá hodnocení a bodování projektů Výběrovou komisí MAS. Závěrečné zasedání Výběrové komise by se mělo konat 26. února 2014.

Výsledky budou zveřejněny na tomto webu až poté, co budou definitivně schváleny valnou hromadou MAS LAG Strakonicko (1. březnový týden).

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.