Výsledky 10. výzvy MAS LAG Strakonicko

V úterý 4. března se konala valná hromada Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s.. Na této valné hromadě byly mimo jiné schváleny vybrané a nevybrané projekty z 10. výzvy MAS.

Doporučeny k výběru byly celkem 4 projekty ze 7 zaregistrovaných.

Celková finanční alokace na 10. výzvu činí 358 756 Kč.

Ve čtvrtek 6. března budou všechny vybrané projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích, tam proběhne jejich následná kontrola. Pokud dopadnou veškeré kontroly prováděné RO SZIF kladně, bude následovat podpis dohody s konečnými žadateli.


Kompletní výsledky 10. výzvy naleznete zde


Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.