Velikonoce na Prácheňsku se vydařily

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. ve spolupráci s MěKS Strakonice v rámci projektu spolupráce Zvyky a tradice na obou stranách hranice uspořádala v prostorách Strakonického hradu dne 12. dubna 2014 velikonoční výstavu.

Součástí velikonoční výstavy byla ukázka zdobení kraslic nejrůznějšími technikami, například vrtáním, drátkováním, škrábáním, voskovou batikou, zdobení korálky, zdobení frivolitkovou nebo paličkovanou krajkou. Návštěvníci měli možnost si kraslice sami nazdobit v rámci tvořivé dílny. Největší zájem byl o zdobení voskovou batikou, především u mladších dětí.

Naopak starší děti i dospělí věnovali pozornost pletení pomlázek, při kterém byl podrobně vysvětlen postup a mnozí si tak upletli svou první pomlázku.

K Velikonocům patří i tradiční pečivo a regionální speciality, proto nechyběla ani ochutnávka mazanců, beránků, jidášů a tradiční velikonoční sekané z několika druhů mas ochucené kopřivami. Pečení jidášů probíhalo na místě, ještě teplé se jen rozplývaly na jazyku.

Výstavu doplnila expozice kraslic z Rakouska, Německa, Slovenska a Česka, společně s expozicí Křížové cesty – sklomalby paní Marie Flaškové v Maltézském sále.

V doprovodném programu měli návštěvníci možnost shlédnout hudební vystoupení Mladé dudácké muziky Strakonice, Prácheňského souboru písní a tanců StrakoniceDětského folklórního souboru Prácheňáček Strakonice.

Jako podpůrný materiál byla vydána propagační tiskovina „Kraslice včera a dnes“, která byla na výstavě volně k odběru.