Mezinárodní konference ve Strakonicích - Oživování venkova

MAS LAG Strakonicko si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci  OŽIVOVÁNÍ VENKOVA - zprostředkování tradičních hodnot venkova v udržitelném cestovním ruchu

Konference se koná dne 13. června 2014, od 9 do 13 hodin ve společenském sále Šmidingerovy knihovny na III. nádvoří strakonického hradu.

Na konferenci vystoupí odborníci z Nizozemska, Polska, Slovenska a České republiky a budou zde prezentovány výstupy vzdělávacího projektu „Oživování venkova“, realizovaného v rámci programu celoživotního vzdělávání Grundtvig v letech 2012–2014.

Podrobný program mezinárodní konference je ke stažení zde

Účast je bezplatná, svůj zájem prosím potvrďte na e-mail info@reviving.eu, případně telefonicky (728 483 074 – Martina Kozáková)


Všichni jste srdečně zváni