Virtuální univerzita třetího věku pokračuje i v letním semestru

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s., ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahajuje letní semestr 2015/ 2016 Virtuální Univerzity třetího věku v konzultačním středisku Strakonice.

Výukový program: Život a dílo Michelangela Buonarroti

Začínáme v úterý 10. 2. 2015 od 9,00 hodin ve Strakonicích ve výukovém středisku Akademie rozvoje venkova, Palackého náměstí č. 1090, Strakonice.

Cena celého kurzu: 350 Kč

Další informace Vám poskytne: Ing. Iveta Švelchová, tel.: 601 335 540, e-mail: prachensko.st@seznam.cz