Regionální značka PRÁCHEŇSKO - další kolo certifikace

Místní akční skupina LAG Strakonicko připravuje spolu s partnerskými MAS (MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Vodňanská ryba, MAS Brána Písecka a MAS Střední Povltaví) další kolo certifikace.

Certifikace se bude týkat výrobků i služeb na území zapojených MAS. Nově budou certifikovány i zážitky typické pro území Prácheňska.

Zájemci o získání značky pro svůj výrobek mohou kontaktovat koordinátora značky do 15. 3. 2015. Ve stejném termínu mohou o certifikát regionální značky požádat i provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení.

Ve čtvrtek 26.3. 2015 bude zasedat certifikační komise značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, která rozhodne, který výrobek či služba se bude moci pyšnit touto značkou.

Bližší informace podá Ing. Iveta Švelchová, tel:601 33 55 40, email: prachensko.st@seznam.cz