Nový projekt spolupráce - "PS - přidaná hodnota spolupráce"

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s. podala žádost o dotaci do opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce (Program rozvoje venkova)

Spolupracující MAS:

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s. 

MAS Vodňanská ryba, z.s.

Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.p.o. 

Název projektu je  PS - přidaná hodnota spolupráce, projekt se zabývá přidanou hodnotou projektů spolupráce, které realizovala naše MAS a partnerské MAS v minulém programovacím období.