Informace pro žadatele ze SPL

Projekty žadatelů, které jsou realizovány z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, je nutné ukončit nejpozději do 30. června 2015.

30. červen 2015 je poslední den, kdy lze podat na RO SZIF České Budějovice žádost o proplacení výdajů projektu.

Doporučujeme všem žadatelům, aby podání ŽoP nenechávali na poslední chvíli a podali ji co nejdříve!!!