Návštěva v partnerské MAS Vršatec na Slovensku

Dne 4. 2. 2015 se MAS LAG Strakonicko prostřednictvím manažerek Mgr. J. Karasové a Ing. V. Dědíkové zúčastnila slavnostního otevření výstavy figurín známých osobností z území slovenské MAS Vršatec na zámku v Bohunicích nedaleko Trenčína.

Součástí slavnosti byla i přehlídka krojů pořízených v rámci realizace projektu spolupráce pěti českých MAS a MAS Vršatec „Zvyky a tradice na obou stranách hranice.“ Slavnosti se celkem zúčastnilo osm zástupců ze všech spolupracujících MAS z Čech. Přivezli sebou a na přehlídce předvedli a popsali pořízené kroje. MAS Vodňanská ryba na přehlídce ukázala baráčnické kroje, účastnice z MAS Rozkvět a MAS Česká Kanada přivezly kroje blatské a prácheňské kroje předvedly účastnice z MAS LAG Strakonicko. Tradiční kroje ze súčanské a červenokameňské doliny pořízené ze společného projektu představili místní z MAS Vršatec.

Po přehlídce následovala prohlídka historické expozice zámečku, do které byly zakomponovány figuríny místních známých osobností v životní velikosti. Z nich je v Čechách nejznámější překladatel a spisovatel, zakladatel literatury faktu v československé literatuře Vojtěch Zamarovský, autor populárně naučných děl o starověké historii.

Všichni zúčastnění se shodli, že se akce vydařila a rádi v budoucnosti uspořádají nějakou další společnou akci.