Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - MAS Strakonicko, z.s.

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zpracovávaná pro území MAS Strakonicko, z.s. je ke stažení zde