Upozornění na změnu názvu - MAS Strakonicko, z.s.

V dubnu došlo ke změně oficiálního názvu naší MAS. Původní oficiální název "Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s." byl nahrazen názvem MAS Strakonicko, z.s.

Tato změna byla nutná z důvodu standardizace MAS, kdy se všechna občanská sdružení musela přetransformovat, naše MAS se tak stala zapsaným spolkem (zkratka z.s.).

Ostatní údaje jako adresa, IČO zůstaly nezměněny.

Odkaz na zápis ve spolkovém rejstříku je zde