Slavnostní předání pamětních listů ve Strakonicích

Ve středu 11. 6. 2014 proběhlo slavnostní předání pamětních listů Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku Strakonice. Studenti ukončili studium úvodního kurzu Astronomie a v zimním semestru 2014 / 2015 se seznámí s tématem Osobní finance.

Nový kurz začíná v úterý 30. září 2014 v 9,00 hodin.

V letním semestru 2013/2014 bylo do výuky VU3V zapojeno celkem 147 konzultačních středisek, ve kterých studovalo 2 572 seniorských studentů. Výuku úspěšně ukončilo 2 445 seniorů. Studenti si mohli vybrat „své téma“ z 18 studijních semestrálních kurzů.