Virtuální univerzita třetího věku již naplno běží

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s., ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájila v říjnu loňského roku výuku Virtuální Univerzity třetího věku v konzultačním středisku Katovice.

Od února 2014 připojila nové konzultační středisko přímo ve Strakonicích. Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. V zimním semestru 2013/2014 se studenti senioři z konzultačního střediska Katovice seznámili s úvodním kurzem Astronomie.

Tento semestr byl ukončení slavnostním předáváním pamětních listů o absolvování daného semestru, které proběhlo 21. ledna 2014 v Kolovči na Domažlicku. Zúčastnilo se ho 248 studentů z 22 konzultačních středisek včetně konzultačního střediska Katovice. Závěrečný seminář byl doplněn kulturním vystoupením žáků ze Základní školy v Kolovči. V odpoledních hodinách měli účastníci možnost navštívit Kartáčovnu Koloveč a místní muzeum.

Zimní semestr 2013/2014 Virtuální U3V proběhl ve 22 nových a 110 pokračujících konzultačních střediscích. Od října bylo tedy do výuky zapojeno celkem 132 konzultačních středisek, ve kterých bylo registrováno 2 185 studujících seniorů. Výuku úspěšně ukončilo 2 117 seniorů, studijní podmínky nesplnilo 68 seniorů. Nepovinnou součástí studia bylo vypracování eseje k danému studovanému tématu. Celkem bylo studenty vypracováno a zasláno 480 seniorských úvah.

V 11. semestru si studenti mohli vybrat ze 17 studijních semestrálních kursů, například: Osobní finance, Umění rané renesance v Itálii, Evropské kulturní hodnoty, Lidské zdraví, Dějiny oděvní kultury, Lesnictví, Čínská medicína v naší zahrádce, Pěstování a využívání jedlých a léčivých huba další. V konzultačním středisku Katovice probíhá v současné době kurz “Život a dílo Michelangela Buonarroti“.

Ve Strakonicích probíhá úvodní kurz Astronomie a navštěvuje ho pět studentů.

Pokud Vás VU3V zaujala, můžete se přihlásit na tel. čísle 601 335 540 - Ing. Iveta Švelchová nebo na emailu: lag.strakonicko@seznam.cz, další informace naleznete přímo na stránkách univerzity třetího věku, odkaz zde.

Výuka ve středisku Strakonice

Výuka ve středisku Katovice

Slavnostní předávání pamětních listů v Kolovči - ukončení semestru
Paní Anežka Buchtová ze střediska Katovice na fotografii s pamětním listem