Slavnostní předání pamětních listů v Plzni

Studenti virtuální univerzity v konzultačním středisku ve Strakonicích a v Katovicích ukončili úspěšně další semestr. V letním semestru 2014/2015 (od února 2015) probíhala výuka Virtuální U3V ve 174 konzultačních střediscích (164 stávajících a 10 nových KS), ve kterých si posluchači mohli vybrat z 21 studijních tematických kurzů.

Konzultační středisko v Katovicích navštěvovali tři studenti, kteří ukončili již třetí semestr. V KS Strakonice ukončilo semestr 10 posluchačů. Obě střediska se zúčastnila slavnostního předávání pamětních listů v Plzni.

Nový semestr začíná v říjnu 2015, posluchači si zvolili téma: Umění rané renesance v Itálii. Jedná se o cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.