Pracovní setkání KS NS MAS JČK

30. června 2015 se v Penzionu U Starýho kance v Hoslovicích uskutečnilo pracovní setkání KS NS MAS JČK. Na programu jednání byla spolupráce s Jihočeskou univerzitou, spolupráce s Makedonií, Chorvatskem, Rakouskem, Bavorskem, aj., příprava prezentace na výstavě Země živitelka 2015, vzájemná konzultace MAS k přípravě strategií, náměty k projektům spolupráce, rozdělení kompetencí v rámci činnosti KS MAS JčK.

Hostem jednání byl pan Petri Rinne, manažer místní akční skupiny s romantickým názvem „Cesta labutí“ finsky Joutsenten Reitti LAG, který přijel do jižních Čech na pozvání paní Terezie Daňkové, předsedkyně komise pro kulturu a cestovní ruch Rady Jihočeského kraje a členky místní akční skupiny Strakonicko.

V období 2012–2013 byl Petri Rinne prezidentem organizace ELARD, která zastřešuje a koordinuje místní akční skupiny v celé Evropské unii.

Třídenní cestu zahájil v Českých Budějovicích. Jako první jej přijal Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu. Oba pánové patří k velmi aktivním představitelům rozvoje venkova a jejich setkání rozhodně nebylo prvním. Odpoledne přijal pana Rinneho hejtman Jihočeského kraje. Jihočeský kraj je krajem zemědělským a venkovským, tématem hovoru byla zemědělská technika, lesy, venkov.

Ústředním bodem návštěvy finského hosta v Jihočeském kraji bylo celokrajské setkání manažerů místních akčních skupin v Hoslovicích na Strakonicku. Účastníci využili možnosti sdílet s Petrim Rinnem zkušenosti z přípravy strategií na další období dotační politiky Evropské unie. Jednoduchost přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje (cca 20 stránek) a zpětná vazba na strategii v podobě dotací z EU přizpůsobeným skutečně potřebám finského venkova (kterou už nyní čerpá) jihočeské MAS velice překvapila.

V České republice je tento proces pro nové období velice složitý až nečitelný, nerespektuje rozhodnutí komunit zdola a venkovu proto nepřinese předpokládanou podporu rozvoje území.