MAS získala Osvědčení o standardizaci

MAS Strakonicko splnila všechny náležitosti, které byly uvedeny v metodice pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 (metodika je dostupná zde).

Na tomto základě získala Osvědčení o splnění standardů MAS, které je nezbytné na cestě k tomu, aby MAS mohla rozdělovat finanční prostředky žadatelům i v tomto programovém období.

Osvědčení je ke stažení zde