"Po vlnách řeky Otavy"

Na stránkách MAS Strakonicko, z.s. představujeme v pořadí již pátou publikaci autora Eduarda Oberfalcera „ Po vlnách řeky Otavy“, kterou vydává Svazek měst a obcí okresu Strakonice. Jak už sám název napovídá, publikace přináší informace o řece Otavě, páteřní řece našeho okresu. Máte možnost se seznámit s informacemi o aktuálním stavu řeky, o záludných místech na řece, včetně stavu jezů a jejich splouvání, což jistě ocení vodáci, kteří Otavu sjíždějí v letní sezóně. Na 152 stránkách naleznete i další informace o zajímavých místech, která můžete navštívit cestou po Otavě. Publikace je doplněna řadou fotografií, včetně výřezů speciální Jihočeské vodácké mapy Otavy, vydané Kartografií Praha, a.s., ve které jsou zakresleny jezy a důležité body na řece.

 

 

Publikaci je možné zakoupit v kanceláři MAS Strakonicko, z.s.