Certifikace regionálních produktů v roce 2016

Regionální značka PRÁCHEŇSKO - další kolo certifikace

Místní akční skupina Strakonicko, z.s. připravuje spolu s partnerskými MAS (MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka) další kolo certifikace. Certifikace se bude týkat výrobků, služeb a zážitků na území zapojených MAS.

 

Zájemci o získání značky pro svůj výrobek mohou kontaktovat koordinátora značky do 31.3.2016. Ve stejném termínu mohou o certifikát regionální značky požádat i provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení.

 

Ve středu 6.4. 2016 bude zasedat certifikační komise značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, která rozhodne, který výrobek či služba se bude moci pyšnit touto značkou.

 

Bližší informace podá Ing. Iveta Švelchová, tel:601 33 55 40,

email: prachensko.st@seznam.cz