Proběhlo 1. setkání Řídícího výboru (ŘV) k projektu MAP – ORP Strakonice

 

Dne 5.4.2016 proběhlo první ustanovující setkání ŘV k projektu MAP – ORP Strakonice.

Ze zaslaných nominací byl ustanoven sedmnácti členný ŘV, tak aby rovnoměrně reprezentoval povinné složení zástupců z řad významných aktérů vzdělávání na území ORP Strakonice. ŘV byl informován o projektu MAP – ORP Strakonice, včetně cílů a harmonogramu projektu.

Členové ŘV bez připomínek odhlasovali Jednací řád a Statut řídícího výboru a zvolili ze svého středu předsedu ŘV.

Na závěr byli členové ŘV informováni o chystaných setkáních zástupců MŠ a ZŠ, která proběhnou v nejbližší době.