Ustanovení Krajského sdružení Národní sítě MAS v ČR

12. 2. 2009 proběhlo v Křemži zasedání zástupců jihočeských místních akčních skupin, na kterém bylo ustanoveno Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. v Jihočeském kraji (dále KS JčK) a schválen jeho statut. Nedílnou součástí tohoto statutu jsou stanovy NS MAS ČR.

Zasedání bylo zakončeno nominací zástupců do Národní sítě MAS ČR za Jihočeský kraj.

Pro následující dvouleté volební období byla oficiálním zástupcem do Výboru NS MAS nominována manažerka MAS LAG Strakonicko Bc. Jiřina Karasová, její zástupkyní byla nominována RNDr. Zuzana Guthová z MAS Sdružení Růže. K oficiální volbě nominovaných zástupců pak dojde dne 11. března 2009 na Konferenci Národní sítě MAS ČR v Záhřebu na Moravě.

MAS LAG Strakonicko je členem NS MAS od jejího založení s pořadovým číslem 1. Zároveň je členem Národní observatoře venkova (NOV) a je jedním ze dvou kontaktních míst NOV pro Jihočeský kraj (spolu s MAS Sdružení Růže). Podílela se na organizaci vzdělávání jihočeských MAS, na organizaci účasti jihočeských MAS na výstavě Země živitelka 2007 a 2008, připravila leták o LEADERu a MAS v Jižních Čechách a aktivně se podílí na seznamování se s metodou LEADER a jejím šíření.