Procesní řízení v MAS

Místní akční skupina se rozhodla pro moderní způsob řízení prostřednictvím procesního managementu.

Metodu procesního řízení si pracovníci MAS osvojili na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tuto metodu chce MAS využít především při realizaci SPL. Jeden z připravených EPC diagramů pro realizaci administrativních procesů je uložen v sekci SPL 2007 – 2013. Takto přehledně jsou nyní zpracovávány všechny procesy v MAS, následně budou doplněny o diagramy odpovědnosti. Řízení v MAS bude tak přehledné a jednoznačně vymezené. Všichni členové MAS se tak budou v jednotlivých procesech snadněji a rychleji orientovat.