Upozornění na VH SPOV v Českých Budějovicích

25. března 2009 (středa) od 10:00 hodin se bude konat na Krajském úřadu v Českých Budějovicích (v zasedacím sále ZK) Valná hromada všech členů Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje. Kolektivními členy SPOV JčK jsou všechny čtyři svazky obcí zapojené v MAS (Svazek obcí středního Pootaví, Svazek obcí dolního Pootaví, Svazek obcí Strakonicka a Svazek obcí šumavského Podlesí), to je celkem 57měst a obcí, představujících celé území Místní akční skupiny LAG Strakonicko.

SPOV JčK organizuje soutěž Jihočeská vesnice roku a podílí se na přípravě Programu obnovy venkova, ze kterého čerpá většina obcí a svazků na našem území. Proto je třeba, aby se zástupci obcí VH v co největším počtu zúčastnili a projevili svůj zájem o tyto aktivity.Mohou zde podávat své náměty a připomínky. Očekává se účast zástupců Jihočeského kraje, patrně i jihočeského hejtmana. Součástí programu bude odborná přednáška o datových schránkách obcí. Předpokládané ukončení VH je ve 12:00 hodin.
Věříme, že tam Strakonicko budeme reprezentovat v dostatečném počtu.