PS - Přidaná hodnota spolupráce

V rámci realizace projektu spolupráce s názvem "PS - přidaná hodnota spolupráce" byla vytvořena Metodika pro hodnocení přidané hodnoty spolupráce.

Do projektu spolupráce, jehož cílem bylo stanovit metodiku pro hodnocení přidané hodnoty PS, se zapojilo 5 místních akčních skupin - MAS Strakonicko, z.s., MAS Vodňanská ryba, z.s.,Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s., Místní akční skupina Pomalší o.p.s. a Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.

Po několikaměsíčním úsilí, kdy byly sbírány informace o projektech spolupráce na území Jihočeského a Plzeňského kraje, byla na pracovních setkáních a workshopech vytvořena Metodika přidané hodnoty projektů spolupráce.

Metodika byla představena na setkání místních akčních skupin dne 8. 6. 2015 v Choceradech.

Metodika je k dispozici ke stažení zde a příloha k metodice je zde