Máte zájem o hippostezky?

Mezi projekty podporované z Osy IV LEADER patří nově i podpora mezinárodních projektů a to ve výši 90 – 100 %. MAS LAG Strakonicko připravuje účast v projektu na realizaci hippostezek, kterou organizuje partnerská MAS Sdružení Růže. Projekt má též rakouského partnera a hippostezky by měly navazovat přes hranice obou zemí. V území naší MAS existuje řada farem zabývajících se hippoturistikou. Především jim patří naše výzva. Zájemci, kteří se chtějí připojit k projektu, se mohou přihlásit přímo v MAS na adrese: lag.strakonicko@seznam.cz nebo u koordinátorky MAS pro tento projekt Terezie Součkové na adrese tereza@danek-group.cz.
Žádost o kofinancování projektu by měla být podána ještě v tomto roce a proto neváhejte!