OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 1

OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 1

Datum vyhlášení výzvy MAS - 12. února 2018, 4:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce –  15. února 2018, od 10 hodin /8.10.2018 od 10 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 20. března 2018, 12:00 hodinPřílohy:

OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 1

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Statut spolku MAS Strakonicko, z.s.

Příloha č. 3: Popis podporovaných aktivit

Pozvánka na seminář výzva č.1

Prezentace ze semináře výzva č. 1

Jednací řády MAS Strakonicko, z.s.

Obecná část paravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 7) 

Specifické část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 7)

Etický kodex MAS Strakonicko, z.s.  

Dokumenty OPZ - odkaz ZDE

Pozvánka na seminář pro příjemce 8.10.2018 

Prezentace ze semináře pro příjemce 8.10.2018

 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti: do výzvy se přihlásili dva žadatelé:

Žadatel:  Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s.

Č. žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009426

Název : Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III

(žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a postupuje do věcného hodnocení)

Žadatel: Lesní mateřská školka Remízek, z. s.

Č. žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009430
Název: Svoz dětí do Lesní mateřské školy Remízek

(žadatel nesplnil podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a vzdal se možnosti podat odvolání).

 

Věcné hodnocení 21.8.2018 od 14 hodin

Níže uvedený žadatel splnil podmínky věcného hodnocení  a postupuje do výběru projektů Radou MAS.

Žadatel: Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s.

Č. žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009426

Název : Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III

Prezenční listina, zápis z věcného hodnocení, etické kodexy

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 21.8.2018

Výběr projektů Radou MAS Strakonicko, z. s. 

Výběr projektů Radou MAS 27.9.2018 - dokumenty 

Etické kodexy 27.9.2018 

 Na základě výsledků výběrového procesu byl projekt Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III doporučen k podpoře.

Žádost postoupila do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ. 

 ŘO OPZ schválil projekt k financování.

Děkuji všem z Výběrové komise za spolupráci, hodnotiteli za vypracování odborných posudků, členům Rady MAS a v neposlední řadě řídícímu orgánu OPZ, který byl po celou dobu přípravy, vyhlášení a hodnocení výzvy k dispozici a jeho členové nám ochotně pomáhali.

Za MAS Strakonicko, z. s.

Ing. Iveta Švelchová