Podnikatelé z území MAS LAG Strakonicko– nepřehlédněte!

Od ledna 2009 poskytuje MAS konzultace k bakalářské práci studentce Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity (obor obchodní podnikání) Janě Bláhové. Bakalářská práce s názvem Formy regionální kooperace z pohledu podpory produkce je zaměřena na analýzu vybrané formy regionální kooperace a vymezení jejího potenciálu v oblasti podpory místní produkce. Studentka si vybrala regionální spolupráci zajišťovanou prostřednictvím MAS a ve své práci analyzuje přínos metody LEADER a MAS Strakonicko pro region s důrazem na podporu podnikání. Součástí práce je i dotazníkové šetření. Jsou připraveny dva druhy dotazníků a to pro podnikatele – členy MAS a podnikatele – nečleny MAS. Dotazníky budeme rozesílat mailovou poštou a prosíme o jejich vyplnění a vrácení zpět opět stejnou cestou a to nejpozději do 23. 3. 2009, aby mohly být pro práci včas zpracovány. Výsledky dotazníkového šetření ovlivní výsledek celé bakalářské práce. Zjištěné informace bude využívat i MAS pro svoji činnost. Prosíme podnikatele o vstřícnost a předem děkujeme za pochopení.