Certifikace regionální značky Prácheňsko

Vážení,

chceme vás seznámit s možností využití certifikovaných výrobků a služeb na našem území, které podtrhují specifika regionu Prácheňska a představují to nejlepší, co na území tohoto bývalého historického kraje vzniká.

PRÁCHEŇSKO regionální produkt

Značka Prácheňsko regionální produkt je určena výrobcům a provozovatelům ubytovacích i stravovacích zařízení z území Blatenska, Písecka, Strakonicka a Vodňanska. Pomáhá jim s propagací jejich produkce a poskytovaných služeb, zvyšuje prestiž certifikovaných výrobků a stravovacích a ubytovacích zařízení. Většinou jde o řemeslné výrobky, u kterých značka garantuje nejen jejich kvalitu a původ, ale především vazbu na region, na jeho charakter, kulturu a tradice. Regionální výrobky představují velký potenciál pro rozvoj venkovského cestovního ruchu a tvoří tak jednu z možností podpory místní ekonomiky. Výrobky a služby, které získají oprávnění k užívání značky, musí splnit řadu certifikačních kritérií, z nichž ta nejvýznamnější jsou kvalita a původ na území regionu. Zákazníkovi značka garantuje nejen kvalitu služeb, ale také, že se v certifikovaných zařízení bude cítit opravdu dobře. U certifikovaných výrobků má zákazník jistotu, že si kupuje originální výrobek s garantovaným původem.

Žádosti o udělení RZ PRÁCHEŇSKO regionální produkt zasílejte do 14.2.2018

Certifikace proběhne 1.3.2018

Kontakty:

Regionální koordinátor značky:

MAS Strakonicko, z. s., Palackého náměstí 1090, Strakonice,

tel: 601 335 540, email: prachensko.st@seznam.cz, www.strakonicko.net

Místní koordinátoři značky:

MAS Brána Písecka, z. s., www.masbranapisecka.cz

MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s., www.blatensko.cz/mas/

MAS Vodňanská ryba, z.s., www.vodnanskaryba.eu 

Národní koordinátor značky:

Asociace regionálních značek, z.s., www.arz.cz, www.regionalni-znacky.cz