1. výzva MAS Strakonicko do PRV - přehled zaregistrovaných žádostí

V rámci 1. výzvy MAS Strakonicko, z.s. do Programu rozvoje venkova bylo zaregistrováno celkem 46 žádostí o dotaci, konkrétně:

Fiche číslo 1 - 31 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche číslo 2 - 3 zaregistrované žádosti o dotaci

Fiche číslo 3 - 2 zaregistrované žádosti o dotaci

Fiche číslo 4 - 3 zaregistrované žádosti o dotaci

Fiche číslo 5 - žádná zaregistrovaná žádost o dotaci

Fiche číslo 6 - 5 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche číslo 7 - 2 zaregistrované žádosti o dotaci

Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci je v souladu s platnými pravidly zveřejněn zde

Nyní bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti žádostí o dotaci.