Zpráva z pracovního setkání

Ve dnech 27.-29.11.2008 proběhlo pracovní setkání Ing. Jana Bačkovské z ÚZEI Praha s absolventy akreditovaného vzdělávacího kursu pro manažery místních akčních skupin v oblasti NUTS II Jihozápad. Ve dnech 27. – 28. 11. navštívila Ing. Bačkovská naši MAS, kde pracují dvě absolventky tohoto vzdělávacího kursu. Zpráva z této inspekční cesty včetně fotodokumentace se nyní objevila na stránkách www.infovenkov.cz a to v sekci Život v regionech – článek pod názvem Zkušenosti z praktické činnosti MAS. Textovou část zprávy najdete i na těchto stránkách v sekci Činnost MAS.
(Naše fotografie z návštěvy jsou uloženy ve Fotogalerii).