OPZ dokumenty k výzvě č.2

Žadatel ve výzvě  OPZ č. 2 - musí předložit Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby

Zařazení sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.

 formuláře jsou dostupné na na Sociálním portálu Jihočeského kraje. Přesný postup pro podání žádosti je popsán v pravidlech (Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji), která jsou uveřejněna na:

-Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Plánování sociálních služeb / Plánování sociálních služeb - Jihočeský kraj / Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jhočeském kraji

 - nebo na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad / Odbor sociálních věcí / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.