Výsledky 1. výzvy MAS Strakonicko v rámci PRV

Výsledky 1. výzvy MAS Strakonicko v rámci PRV

V kanceláři MAS Strakonicko bylo zaregistrováno celkem 46 žádostí, jedna žádost o dotaci byla z důvodu chybného podání stažena žadatelem. Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo všech 45 žádostí a ty poté byly hodnoceny Výběrovou komisí MAS.

3. dubna 2018 se sešla Rada MAS, která definitivně schválila podpořené a nepodpořené projekty. K realizaci bylo doporučeno celkem 39 projektů, 6 projektů nebylo k realizaci doporučeno a to pouze z důvodů nedostatečné finanční alokace na výzvu č. 1.

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí je k dispozici zde

Žadatelům bude nyní vrácena elektronicky podepsaná žádost o dotaci na jejich Portál Farmáře a ty si musí prostřednictvím Portálu Farmáře žádost o dotaci sami podat na RO SZIF nejpozději do 17. dubna 2018. Návod na podání je k dispozici zde.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

Ing. Václav Ouška

telefon: 722 29 17 29