Zpráva z VH Národní sítě MAS - Zábřeh, 11. 3. 2009

  VH se zúčastnili zástupci 158 MAS z ČR. Za MAS Strakonicko to byly tři zástupkyně: Bc. Jiřina Karasová, Ing. Věra Dědíková, Terezie Součková. Jednání VH bylo skutečně věcné a smysluplné a organizátorům i vedení NS MAS za to patří dík. Referáty všech hostů byly pro nás přínosem, řešily se otázky, které jsou v současné době velkým problémem při práci MAS (např. DPH obcí). Potěšující byla zpráva, že budou uspokojeny žádosti MAS o spolufinancování projektů spolupráce, protože naše MAS je v jednom z podaných projektů zapojena. Oficiální výsledky budou teprve sděleny.

Z atmosféry na VH NS MAS bylo znát, že vedení sítě je připraveno hájit zájmy všech místních akčních skupin a jednat jak s Ministerstvem zemědělství, tak i se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) o účasti MAS v Celostátní síti pro venkov. Tato síť by měla být komunikační platformou Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 a bude propagovat nejen aktivity Mze, ale i subjektů činných ve venkovském prostoru a zemědělství jak u nás, tak i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že metoda LEADER je nejuznávanější  metodou rozvoje venkova v zemích EU, předpokládáme, že MAS do této sítě právem patří.

Na VH byl zvolen nový výbor NS MAS  a to na další dva roky. Za MAS Jihočeského kraje byly potvrzeny nominované zástupkyně – členkou výboru NS MAS se stala Bc. Jiřina Karasová (LAG Strakonicko) a zástupkyní RNDr. Zuzana Guthová (MAS Sdružení Růže). Bylo schváleno navržené složení Pracovní skupiny pro realizaci LEADERu – v této skupině zastupuje MAS Jihočeského kraje Mgr. Michal Jarolímek (MAS Sdružení Růže) a dalšími členy z Jihočeského kraje jsou Bc. Monika Hienlová (MAS Krajina srdce) a Ing. Miroslava Machová (MAS Netolicko-Blanský les). NS MAS České republiky je členem evropské sítě místních akčních skupin ELARD (European LEADER Association for Rural Development) a proto byl zvolen i zástupce do této sítě a to PHDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko (Liberecký kraj).

Více info:   Foto ve fotogalerii. Další info: www.nsmascr.cz.

Aktuální složení Výboru MAS a Pracovní skupiny
Výbor NS MAS ČR.pdf
Pracovní skupina pro LEADER.pdf 

 

Členové evropské sítě ELARD