Avízo 2. výzvy PRV

MAS Strakonicko připravuje druhou výzvu do Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení: 14. ledna 2019

Příjem žádostí do: 18. února 2019

Alokace výzvy: 9 171 443 Kč

Vyhlášené Fiche:

Fiche č.2 Místní zdroje

Fiche č.3 Vyrábíme, nabízíme

Fiche č.4 Udržme si lesy

Fiche č.5 Krása a energie lesa

Fiche č.6 Nové příležitosti

Fiche č.7 Za zážitky na venkov

Nevyhlášená bude pouze Fiche č.1 z důvodu vyčerpání alokace na tuto Fichi v 1. výzvě MAS

Parametry výzvy a alokace na jednotlivé Fiche jsou uvedeny zde

 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Ouška, telefon: 722 29 17 29