LEADER v Jihočeském kraji

Připravujeme publikaci LEADER v Jihočeském kraji. Součástí bude katalog jihočeských místních akčních skupin s mapkou a popisem MAS a jejich aktivit a úspěšně realizované projekty. Publikace bude doplněna fotografiemi a předpokládáme, že bude mít více jazykových mutací, aby mohla sloužit k prezentaci MAS nejen doma, ale i v zahraničí.