Avízo k výzvě OPZ - Podpora zaměstnávání pro sociální podniky - výzva č. 6

 

MAS Strakonicko, z.s. plánuje vyhlášení výzvy v rámci Operačního Programu Zaměstnanost.

Výzva bude vyhlášena 28. února 2019 a bude zaměřena na podporu sociálního podnikání.

Alokace výzvy je 1 250 000 Kč.

 

Více naleznete na webových stránkách MAS Strakonicko, z.s. po vyhlášení výzvy.