Oficiálně potvrzeno - MAS Strakonicko bude realizovat projekt spolupráce

 Místní akční skupina LAG Strakonicko je partnerem pro projekt spolupráce VENKOVSKÁ TRŽNICE II.

Jedná se o projekt rozvíjení podnikatelského prostředí na území MAS s využitím internetu.

Partneři v projektu:

 MAS Krajina srdce, MAS LAG Strakonicko, MAS Sdružení Růže, MAS Jemnicko, MAS Lípa pro venkov, MAS Podlipansko.

Projekt byl podán do PRV – OSA IV LEADER – realizace projektů spolupráce, op. IV.2.1 - v listopadu 2008 – 13. března 2009 byl schválen ke spolufinancování.

 

Státní zemědělský intervenční fond dne 13. března 2009 schválil 11 Žádostí o dotaci v rámci pátého kola příjmu žádostí (7.10. –10.11.2008) Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1. Realizace projektů Spolupráce v celkové výši podpory 37.827.399,- Kč.

V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí. Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti, pod každou koordinační místní akční skupinou „KMAS“ jsou řazeny všechny partnerské místní akční skupiny „PMAS“ daného projektu, vždy s uvedením místa realizace projektu (NUTS 3) a výše požadované podpory na svou část projektu.

Zdroj:

PRV/EAFRD > OSA IV. > 2. Realizace projektů spolupráce

 Tabulka schválených žádostí: