2. výzva MAS Strakonicko do PRV - přehled zaregistrovaných žádostí

V rámci 2. výzvy MAS Strakonicko v rámci Programu rozvoje venkova bylo zaregistrováno celkem 16 žádostí o dotaci

Fiche číslo 2 - 3 zaregistrované žádosti o dotaci

Fiche číslo 3 - 1 zaregistrovaná žádost o dotaci

Fiche číslo 4 - 7 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche číslo 5 - žádná zaregistrovaná žádost o dotaci

Fiche číslo 6 - 4 zaregistrované žádosti o dotaci

Fiche číslo 7 - 1 zaregistrovaná žádost o dotaci

Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci je v souladu s platnými pravidly zveřejněn zde

Nyní bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti zaregistrovaných žádostí o dotaci.