OPZ -Podpora zaměstnávání pro sociální podniky - Výzva č. 6 MAS Strakonicko, z. s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 28. února 2019, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce –11.3.2019 od 9:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 31. května 2019, 12:00 hodin

 

Text výzvy č. 6

   

Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Stratut spolku MAS Strakonicko, z. s.

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Jednací řád MAS Strakonicko, z.s.

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č 7 Sada rozpoznávacích znaků - enviromentální sociální podnik

Příloha č. 8 Šablona finanční plán

(otevření přílohy proveďte označením Příloha č. X)

 

Pozvánka na seminář pro žadatele výzva č.6

 Prezentace ze semináře pro žadatele 11.3.2019