Výsledky 2. výzvy MAS Strakonicko v rámci PRV

V kanceláři MAS Strakonicko bylo zaregistrováno celkem 16 žádostí o dotaci, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo 15 žádostí a ty poté byly hodnoceny Výběrovou komisí MAS.

21. března 2019 se sešla Rada MAS, která definitivně schválila podpořené a nepodpořené projekty. K realizaci bylo doporučeno všech 15 projektů.

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí je k dispozici zde

VK ke stažení zde

Rada ke stažení zde