Žádost o poskytnutí daru

 

Dne 23.6.2022 Rada MAS rozhodla o navýšení daru na maximální částku 10 000 Kč. 

Dar je určen na jednorázové, maximálně dvoudenní aktivity.

 

Žádost o poskytnutí daru ke stažení 


Logo MAS Strakonicko, z.s. ke stažení  

 

Poskytnuté dary v roce 2023 

1. Jednota Karla Havlíčka Borovského z.s.  

 

Poskytnuté dary v roce 2022

1. Svazek obcí Dolního Pootaví

2. BEZ Katovice, z.s.

3. Taneční skupina Rozálie Strakonice

4. DS Prácheňsko, z.s.

5. Sudoměřské proudy, z.s 

 

Poskytnuté dary v roce 2021

1. Sudoměřské proudy, z.s.

2. Klub přátel ZUŠ Strakonice

3. DS Prácheňsko, z.s. 

 

Poskytnuté dary v roce 2020

1. Šmidingerova knihovna Strakonice (Andrea Sedláčková) 

2. Babský sbor Poříčí

3. Obec Krejnice  

4. Destinace Prácheňsko, z.s. 

 

Poskytnuté dary v roce 2019

1. Jezdecký klub Gazalka Cehnice, z.s.

2. Oblastní spolek Českého červeného kříže Strakonice

3. Dům dětí a mládeže Strakonice 

4. Klub přátel Základní umělecké školy Strakonice 

5. Svazek obcí středního Pootaví

6.Veselá dudácká muzika, z.s.

7.Destinace Prácheňsko, z.s.

8. Biatlon Strakonice, z.s.

9. Pošumavská dudácká muzika Strakonice

10. BEZ Katovice, z.s.

11. Taneční skupina Rozálie Strakonice