OPZ - Aktivity na trhu práce - Výzva č. 4/II MAS Strakonicko, z. s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 24. dubna 2019, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 29. dubna 2019 od 10:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 9. června 2019, 12:00 hodin

 Výzva byla modifikována - DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU je 30.6.2019, ve 12 hodin

Dokumenty:

MODIFIKOVANÝ TEXT VÝZVY 

Text výzvy 

Pozvánka na seminář pro žadatele 

Prezentace ze semináře pro příjemce 29.4.2019

Příloha č.4 : Jadnací řády MAS Strakonicko, z.s. 

Příloha č. 3 : Popis podporavaných aktivit 

Příloha č. 2: Statut spolku MAS Strakonicko, z. s. 

Příloha č. 1 : Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 

 Obecnou a specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce a další dokumenty OP Z naleznete na : https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz