Místní akční skupina vyhlásila dne 11. 8. 2009 1.VÝZVU k předkládání Žádostí o dotaci

 SPL 2007 – 2013 

Místní akční skupina vyhlašuje dne 11. 8. 2009  1.VÝZVU k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Osy IV LEADER.
Celé znění výzvy a veškerou potřebnou dokumentaci ke zpracování Žádosti o dotaci a projektu najdete v sekci SPL 2007 – 2013, Realizace SPL.

1. výzva 2009

Text výzvy ke stažení  – Pdf