MODIFIKACE výzvy - OPZ - Aktivity na trhu práce - Výzva č. 4/II MAS Strakonicko, z. s.

Proběhla modifikace výzvy, nový datum pro ukončení příjmu žádostí je 30.6.2019 ve 12 hodin.

Modifikaci schválil ŘO.